Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

                 Vitajte na stránkach AgroBio-Wood, s.r.o.

      

eko control logo    Bio_logo_EU    stiahnut     logo-ekopolnohospodarstvo-sk

Spoločnosť AgroBio-Wood, s.r.o. vznikla v roku 2012 na podnet stále rastúceho nedostatku slovenských potravinárskych produktov. Hospodáriť sme začali na 4 ha pôdy, čo sme postupne rozšírili na súčasných 50 ha. Naším cieľom je ekologické pestovanie poľnohospodárskych plodín a zeleniny s následným pridružením chovu hovädzieho dobytky a hydiny. Našou prioritou je spokojnosť zákazníka čo chceme dosiahnuť zaradením do ekologického poľnohospodárstva, ktoré nám umožňuje používať značku BIO. Prednosťou našej spoločnosti je snaha zabezpečiť zdravé produkty pre nášho zákazníka. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.

Zásady ekologického pestovania rastlín

 • osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy;
 • v osevnom postupe musia byť zastúpené ďatelinoviny a strukoviny;
 • nesmú sa opakovať rastliny v osevnom postupe po sebe (monokultúry nie sú povolené), žiada sa druhová pestrosť plodín, tak aby sa vytvorili podmienky pre prežívanie organizmov (predátori hmyzu);
 • štruktúra plodín v osevnom postupe musí umožniť striedanie plodín s malou odolnosťou proti burinám s plodinami s vyššou odolnosťou (väčšou konkurencieschopnosťou voči burinám);
 • pestovanie GMO (geneticky manipulovaných organizmov) nie je povolené;
 • pokrytie pôdy vegetáciou musí byť čo najdlhšie, dokonca keď je to možné aj cez zimu (významne prispieva k zadržaniu vlahy zo snehových zrážok)- využívajú sa strniskové medziplodiny, zelené hnojenie, podsevy, mulčovanie;
 • buriny sa regulujú agrotechnickými metódami (cieľom je potlačenie burín pod hladinu ekonomickej škodlivosti, nie však ich vyhubenie);
 • používanie herbicídov nie je povolené;
 • ochrana rastlín proti chorobám a škodcom je založená na podpore samoregulujúcej funkcie agroekosystému, biologických a biotechnických metódach;
 • používanie syntetických fungicídov a insekticídov nie je povolené;
 • hnojenie a výživa rastlín je založená na vyváženom osevnom postupe a dokonalom využívaní prírodných hnojív, používanie syntetických hnojív nie je povolené;
 • ekologicky stabilizujúce prvky v krajine (medze, remízky, stromoradia, mokrade...) sa musia zachovať a je potrebné sa o ne systematicky starať.

   

logo agrobio   IMG_0339  ekopolnohospodarstvo      logo